BETAPRIME™

 
 
 

BETAPRIME™玻璃 & 身体引物

作为BETASEAL™玻璃粘结系统的一部分, BETAPRIME™玻璃和车身底漆促进附着在车身上,并抑制小划痕和划痕生锈. 它们还简化了结构粘合和密封的玻璃安装.

BETAPRIME™引物有多种配方,对特定应用具有最佳效益, 满足所有OEM的要求, 并可为全球OEM和售后市场客户提供. 

 

使用

  • 静止的汽车玻璃
  • 全景的屋顶
  • 提升式门
  • 写标题的结合
 
 
 

优势

卓越的UV稳定性图标

优秀的紫外线稳定

简化表面激活图标

简化了表面活化

更快的底漆/粘合剂链接图标

更快的底漆/胶粘剂连接

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

我们如何为您效劳?