MULTIBASE™热塑性塑料添加剂

 
 
 

用硅添加剂增强材料

MULTIBASE™热塑性塑料添加剂含有高或超高分子量硅氧烷, 预先分散和/或在一系列聚合物载体中进行反应,并经过特殊设计,可提供多种好处,从而实现更大的设计自由度和生产效率.

这些易于使用的颗粒使化合物制造商和处理器的加工改进成为可能.

它们还可以扩展热塑性化合物和成品部件的材料性能, 视乎母粒添加剂配方及应用要求而定.

 
 
 
 
 
 

高兼容性

我们广泛的添加剂组合意味着为大多数聚合物化合物提供多效益的解决方案.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

市场

红色汽车图标

汽车

E + E图标红

电 & 电子产品

工业图标红

工业

消费者红色图标

消费者

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

我们如何为您效劳?